Informácie

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. 

MUDr. Jana Kollerová

MUDr. Martin Kužma, PhD.

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP 

MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Katarína Bagiová 

Estera Chovanová

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Doc. RNDr. Bela Bendlová, CSc.

Prof. MUDr. Ján Čáp, CSc.

Doc. MUDr. Ján Jiskra, PhD.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

Doc. MUDr. Ľudmila Košťalová, CSc., mim. prof. 

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP 

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU

V. interná klinika LFUK a UNB

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SK

Tel.: +421 2 48 234 108; E-mail: payer@ru.unb.sk

REGISTRÁCIA

Slovenská lekárska spoločnosť

Kongresové oddelenie – p. Pavol Vician

Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK

Tel.: +421 915 777 151;

E-mail: vician@sls.sk

OKRUHY TÉM

Charvátova prednáška 

Podobova prednáška

Hypofýza

Štítna žľaza

Prištítne telieska a poruchy kalcium-fosfátového metabolizmu 

Nadobličky

Reprodukčná endokrinológia

Osteoporóza

Diabetes mellitus a metabolizmus 

Pediatrická endokrinológia

Varia

SESTERSKÁ SEKCIA

SES: Zuzana Kunáková, Tel: +421 2 48 234 827; E-mail: endokrinologia@ru.unb.sk
ČES: Pavla Svatošová,Tel.: +420 495832499; E-mail: paja.svatosova@seznam.cz

KONGRESOVÝ POPLATOK

členovia SES, ČES nečlenovia SES, ČES študenti, dôchodcovia, zdravotné sestry
80,- EUR 110,- EUR 10,- EUR

SPÔSOB PLATBY

Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200 Variabilný symbol: 18 1076 009

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 BIC: SUBASKBX

Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA NA AKTÍVNU ALEBO PASÍVNU ÚČASŤ

Online: www.endo2018.sk

E-mailom: vician@sls.sk, beata.kapustova@progress.eu.sk

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický

ABSTRAKTY

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: vician@sls.sk

Termín pre zaslanie abstraktov: do 15. 6. 2018 

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,0 

POSTERY

formát 100 (v) x 90 (š) cm

UBYTOVANIE 

zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

(online, prípadne zaslaním vyplneného Formulára B)

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
DoubleTree by Hilton 4* od 109,- EUR od 127,-EUR
Hotel Lindner 4* od 106,- od 129,-EUR
Hotel Premium 3* od 88,- EUR od 105,-EUR
Hotel Nivy 3* od 76,- EUR od 83,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane raňajok a DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 10. 9. 2018.

Prihlášku prosíme poslať na adresu: Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Ing. Beáta Kapustová

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Tel.: +421 55 68 06 261, +421 905 411 511, 

Fax: +421 55 68 06 156 

www.progress.eu.sk

MIESTO KONANIA KONGRESU

DoubleTree by Hilton Hotel, Trnavská cesta 27/A, Bratislava, SK

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: www.endo2018.sk, www.progress.eu.sk